PROCURA NA WEB

Oportunidades no H2020: Saúde, Bioeconomía e Envellecemento Activo

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2014

icono_programa

PONENCIAS

 • Dos retos da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia a Horizon 2020: Saúde, Bioeconomía e Envellecemento Activo

  Enrique Rohrer Sobrino. Axencia Galega de Innovación

  pdf

 • Galicia, región europea de referencia en el ámbito de la innovación en envejecimiento activo y saludable

  Susana Fernández Nocelo, Consellería de Sanidade
  pdf

 • Axencia Galega de Innovación: Axudas e Servizos

  Elena Polo, Axencia Galega de Innovación

  pdf

 • H2020: Salud, Cambio demográfico y Bienestar. Convocatorias 2015

  Carolina Carrasco, CDTI

  pdf

Horizonte 2020: Primeiras Experiencias e Resultados

A Coruña, 25 de novembro de 2014

Leccións aprendidas despois das primeiras convocatorias: a visión da Comisión Europea (CE) e dos xestores nacionais sobre Horizonte 2020

Chegando ao mercado con H2020

As Comunidades Autónomas e H2020

Medidas de apoio á participación en H2020

Regras de participación e asuntos legais

I Foro anual RIS3 Galicia – Rexión Norte

Baiona, 7 de novembro de 2014

icono_programa

PONENCIAS

 • Da RIS3 GALICIA a unha Estratexia conxunta RIS3 GALICIA-REXIÓN NORTE

  Manuel Varela Rey. Axencia Galega de Innovación

  pdf

 • Plan de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal 2014-2020

  Xosé Lago, Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

  pdf

 • Opportunities for an effective cooperation in innovation

  Alesandro Rainoldi. S3 Platform

  pdf

 • Da especialização inteligente à cooperação inteligente

  Alexandre Almeida. CCDRN

  pdf

 • A cooperação territorial na euro região Galicia – Norte de Portugal

  Carlos Neves. CCDRN

  pdf

 • A joint RIS3 for the Euroregion

  Jose Carlos Caldeira. Agência Nacional de Inovação

  pdf

H2020: Oportunidades de Financiamento e Sociedades Seguras

Santiago de Compostela, 7 de maio de 2014

icono_programa

PONENCIAS

 • Dos retos da Estratexia de Especialización Intelixente en Galicia (RIS3) a H2020

  Enrique Rohrer. Axencia Galega de Innovación

  pdf

 • H2020: Sociedades Seguras

  Julio Dolado, CDTI

  pdf

 • Novas convocatorias da Axencia Galega de Innovación

  Cristina Blanco. Axencia Galega de Innovación

  pdf

 • Servizos e Ferramentas de apoio da Axencia Galega de Innovación á participación galega en programas europeos de I+D+i

  Ana Isabel Fernández. Axencia Galega de Innovación

  pdf

H2020: Transporte Intelixente, Económico e Integrado

Ferrol, 13 de maio de 2014

icono_programa

PONENCIAS

 • Dos retos da Estratexia de Especialización Intelixente en Galicia (RIS3) a H2020

  Ana Isabel Fernández. Axencia Galega de Innovación

  pdf

 • Opportunities for Collaborative Projects within Horizon 2020: Smart, Green and Integrated Transport

  Juan Francisco Reyes, CDTI

  pdf

 • Novas convocatorias da Axencia Galega de Innovación

  Elena Polo. Axencia Galega de Innovación

  pdf

 • Servizos e Ferramentas de apoio da Axencia Galega de Innovación á participación galega en programas europeos de I+D+i

  Ana Isabel Fernández. Axencia Galega de Innovación

  pdf

 

H2020: Industria Naval. Navalia 2014

Vigo, 21 de maio de 2014

icono_programa

PONENCIAS

 • Dos retos da Estratexia de Especialización Intelixente en Galicia (RIS3) a H2020

  Manuel Varela. Axencia Galega de Innovación

  pdf

 • Horizonte 2020

  Anxo Moreira, Universidade de Vigo

  pdf

 • Novas convocatorias da Axencia Galega de Innovación

  Elena Polo. Axencia Galega de Innovación

  pdf

 • Servizos e Ferramentas de apoio da Axencia Galega de Innovación á participación galega en programas europeos de I+D+i

  Ana Isabel Fernández. Axencia Galega de Innovación

  pdf

H2020: Instrumento PEME

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2014

icono_programa

PONENCIAS

 • Dos retos da Estratexia de Especialización Intelixente en Galicia (RIS3) a H2020

  Manuel Varela. Axencia Galega de Innovación

  pdf

 • Instrumento PyME

  Esther Casado, CDTI

  pdf

 • Novas convocatorias da Axencia Galega de Innovación

  Elena Polo. Axencia Galega de Innovación

  pdf

 • Servizos e Ferramentas de apoio da Axencia Galega de Innovación á participación galega en programas europeos de I+D+i

  Jana Vavrinova. Axencia Galega de Innovación

  pdf